การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ครีม เครื่องสำอาง

การออกแบบและ lauched ที่จะขายเฉพาะที่ Consum, ซูเปอร์มาร์เก็ตโซ่สเปน, Kyrey ถูกออกแบบให้มีสถานะที่ดีในราคาที่ดี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครีม เครื่องสำอาง
 
 
 
“สรุปที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับการสร้างการออกแบบที่ไม่ควรเพิ่มขึ้นที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายเพราะสิ่งที่ห่วงโซ่สเปนแสร้งทำเป็นคือการเปิดตัวสายเครื่องสำอางราคาไม่แพงสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของ

 

 
สตูดิโอได้เพื่อให้ทางเลือกจากแพคเกจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความถูกต้องในปัจจุบันในตลาด นอกจากนี้ทรัพยากรการออกแบบถูกนำมาใช้เพื่อให้หมึกต่ำสุดและเสร็จสิ้นใช้เทคนิคที่กำลังมองหาที่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่สูญเสียการแสดงตนและความงามในเชิงเส้น สถานะที่ดีในราคาที่ดีมาก! “
 
 
ออกแบบ: โดย Canya สตูดิโอ , สเปน

 

ที่มา www.thedieline.com

Advertisements

ออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงบรรจุภัณฑ์

ออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงบรรจุภัณฑ์ ภาชนะหีบห่อสำหรับสินค้าโดยคำนึงถึงความสวยงาม วัสดุที่นำมาใช้ตลอดจนขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามวัสดุโครงสร้างการผลิตและประโยชน์ในการใช้สอย และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

 

 

ลักษณะของงานที่ทำ

 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องทำการศึกษาการออกแบบและวิวัฒนาการของภาชนะ หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ วิเคราะห์ศึกษาลักษณะวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ผลิตนำเทคโนโลยีในการผลิตกับการออกแบบมาผสมผสานกันในการออกแบบที่ต้องสอดคล้องกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนอกจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1.  สินค้าที่จะบรรจุในภาชนะ

2.   แนวโน้มทางการตลาด และคู่แข่งขันของสินค้า

3.  กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ตลอดจนความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์

4.วัสดุและคุณภาพของวัสดุที่จะนำมาใช้  แหล่งวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจึงนำไปออกแบบ ประมาณราคาต้นทุนในการผลิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทำแบบจำลอง และทดลองผลิตต้นแบบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไข นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงกับ   ผู้ว่าจ้าง นอกจากนั้น ยังต้องตรวจสอบความปลอดภัย   ความแข็งแรง และความทนทานอีกด้วย ควบคุมดูแลงานรายละเอียด ในขั้นตอนการผลิตจนชิ้นงาน ส่งถึงมือลูกค้า

 

 

องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 
สวัสดีครับทุกท่านผ่านไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์บ้านเรา หลายท่านคงเดินทางกลับบ้าน และก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้กลับบ้านในปีนี้ เหตุการทางการเมืองก็คุกรุ่นอยู่อย่างต่อเนื่อง ยังไงก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีละกันนะครับ เกริ่นมาพอสมควรแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง องค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบเลยละครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ

รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตสำนึกของผู้ผลิตสินค้าและสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุด
เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้

1. เด่น (Stand Out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จำต้องออกแบบให้เด่นสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมาคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์หรืออาจใช้การตั้งตราสินค้าให้เด่นไว้ก่อน

 

2. ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สึกที่จะต้องก่อให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล้วจูงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์การออกแบบตราภาพพจน์ให้มีความแตกต่างนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่แพร่หลายมากดังได้บรรยายไว้ในหัวข้อทฤษฎีตราสินค้าตราสินค้า(Brand)

 

 

3. ความรู้สึกร่วมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวม เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น

 

 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ข้อความ สัญญลักษณ์หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสินค้า หรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่แสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขันตราสินค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันคือ

– ชื่อตรา (brandname) ส่วนของตราที่เป็นชื่อหรือคำพูดหรือข้อความซึ่งออกเสียงได้ เช่น ซันโย ฟิลิปส์

– เครื่องหมายตราสินค้า (brandmark) ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้แก่ ออกเสียงไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสรรที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้

– เครื่องหมายการค้า (trademark) ส่วนหนึ่งของตราหรือตราที่ได้จดทะเบียนการ เพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว

– ลิขสิทธิ์ (copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

– โลโก้ (logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือ

ประโยชน์ต่อเจ้าของตราสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย

1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อตราสินค้าเป็นที่ยอมรับรู้จักทั่ว ๆ ไป เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายสินค้า ระบบช่วยตัวเอง (self-service) ผู้ซื้อจะตัดสินใจ โดยอาศัยความเชื่อถือที่มีต่อตราของสินค้า

2. แสดงถึงความสามารถในการควบคุมตลาดสินค้า ตราสินค้าใดที่เป็นที่รู้จักมาก ๆ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปย่อมแสดงถึงการมีส่วนแบ่งในตลาดสินค้ามากกว่าตราสิน

3. ช่วยเพิ่มยอดขาย ลูกค้าซื้อสินค้าโดยจำตราได้แม่นยำ เมื่อมีการส่งเสริมการจำหน่ายใดๆ จะกระตุ้นหรือเร่งการซื้อของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขาย เนื่องจากลูกค้าตัดสินใจได้รวดเร็วจากตราสินค้า

5. ลดการเปรียบเทียบด้านราคาสินค้า ผู้ซื้อจะยอมรับราคาสินค้าที่สูงกว่าสำหรับตราสินค้าที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ด้วยความเชื่อว่ามีคุณภาพแน่นอนหรือดีกว่าสินค้าที่ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

6. ช่วยให้แนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดง่ายขึ้น ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่สร้างตราให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสินค้าได้ เมื่อมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับนั้นๆ

ประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภค

 

1. ผู้ซื้อสามารถจำแนกประเภท ชนิด ของสินค้าในระดับคุณภาพแตกต่างกันของผู้ผลิต

2. ผู้ซื้อทราบว่า “ ใคร ” คือผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

3. ช่วยลดเวลาและความพยายามในการแสวงหาซื้อสินค้าไม่มีคราสินค้า

ครับยังไงลองเอาหลักการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ของท่านเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของท่านดูนะครับ

 

ที่มา http://tony2540-packagingdesign.blogspot.com/

Logo design สดทุกวัน

ผมพบว่าการดูศิลปินคนอื่น ๆ และโลโก้ออกแบบเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับแรงบันดาลใจสำหรับคุณโครงการต่อไป หากคุณต้องการได้รับน้ำผลไม้เหล่านั้นความคิดสร้างสรรค์ไหลคุณควรตรวจสอบการโพสต์นี้ ผมได้รวบรวมคอลเลกชันที่สวยงามของสด การออกแบบโลโก้ ที่แน่นอนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ของคุณน้ำผลไม้สำหรับการออกแบบต่อไปของคุณสนุก!

ต้องการบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้? ตรวจสอบการโพสต์ก่อนหน้าของฉันเกี่ยวกับการรับออกแบบโลโก้:

แรงบันดาลใจ: 27 แกลลอรี่ได้รับการออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุด

โลโก้ Google โอลิมปิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

40 + โลโก้สวยปลาแรงบันดาลใจ

ได้รับการออกแบบโลโก้: 40 + ต้องมี Tutorials

Graziella

Graziella

Chopeh

Chopeh

Fathom

เข้าใจ

Ignore Me

ไม่สนใจฉัน

Gleamsicle

Gleamsicle

damian

เดเมียน

Strawberry Recording Co

บริษัท บันทึกสตรอเบอร์รี่

TM Lapsha

Lapsha TM

Koloro

Koloro

DJ Loop

วงดีเจ

paint the world

ทาสีโลก

Pangur

Pangur

Trava

Trava

Cajac

Cajac

Michael Spitz

สุนัขพันธุ์หนึ่งของไมเคิล

News Flash

แฟลชข่าว

CityCliq

CityCliq

Blue Elephant Media

บลูสื่อช้าง

solarswipe

solarswipe

Blue Pan Grille

Grille แพนบลู

CFO Cycling Team

ทีมซีเอฟโอขี่จักรยาน

Fuel Fitness

ฟิตเนสเชื้อเพลิง

Misumisu

Misumisu

lovrss

lovrss

American Architects Center

อเมริกันศูนย์สถาปนิก

asix

asix

Australian Art Supplies

อุปกรณ์ศิลปะของออสเตรเลีย

Big Colors

สีบิ๊ก

Babylon

นครใหญ่

bigSHIFT

bigSHIFT

Call center logo

โทรโลโก้ศูนย์

Clocking Bird

นาฬิกานก

Capital Univers

Univers ทุน

Diamond Bookstore

ร้านหนังสือเพชร

DODO

DoDo

Glaçò

glaco

Happy Quote

อ้างความสุข

Holy cow

วัวศักดิ์สิทธิ์

Huma

HUMA

illusion

ภาพมายา

Javelin

หอก

Lexpro

Lexpro

Super Monko

Monko ซูเปอร์

Love Clip

รักคลิป

Mars

ดาวอังคาร

Mediawave

Mediawave

Negative

เชิงลบ

Networking

ระบบเครือข่าย

Noon

เที่ยง

Go North

ไปนอร์ท

Novoda

Novoda

Pink Ink

หมึกสีชมพู

Portrait Photos

ภาพถ่าย Portrait

Raincut

Raincut

redfox

redfox

Rich and famous

รวยและมีชื่อเสียง

Rockets 1969

จรวด 1969

Root Creative Limited

ราก จำกัด สร้างสรรค์

Royal pens

ปากการอยัล

Seven Sparrows

เซเว่น Sparrows

Shootmydog

Shootmydog

Signature Locations

สถานที่ลายเซ็น

Sky Cube

Cube Sky

Spartan golf club

สโมสรสปาร์ตันกอล์ฟ

Steps

ขั้นตอน

Talk More

พูดคุยเพิ่มเติม

Toronto Bodyworks

Bodyworks โตรอนโต

Top Spice

Spice ยอด

tweetboard

tweetboard

Umbrella Prints

พิมพ์ร่ม

Wallen

Wallen

Water Drop

หยดน้ำ

Word Refuge

Refuge คำ

FabooTaboo

FabooTaboo

dog paw logo

โลโก้ตีนสุนัข

Lindy's Corner Cafe

Cafe Corner Lindy ‘

Cia do Suco

Suco Cia do

3 whales

3 ปลาวาฬ

โพสต์ใน Compilation , กราฟฟิกดีไซน์ , แรงบันดาลใจ , โลโก้

มาออกแบบโลโก้กันเถอะ

ก่อนหน้านี้ผมได้ให้ความสำคัญ กับดาวิด Pacheของ Dache เมื่อ WDW นักออกแบบโลโก้ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เขาเป็นที่รู้จักสำหรับการออกแบบโลโก้ที่ไม่ซ้ำกันและมีสีสัน ฉันดีใจมากที่จะมีดาวิดที่จะแบ่งปันขั้นตอนการออกแบบของเขาโลโก้ WebMYnd ของ กรณีศึกษานี้ (เขียนโดยเดวิดเอง) ให้สั้น ๆ ความคิดสร้างสรรค์เต็มรูปแบบและภาพความคืบหน้าตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย อ่านต่อไปเพื่อหาวิธีการที่ดาวิดได้แรงบันดาลใจจาก Wassily KandinskyArt ‘s (หนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดนามธรรมศตวรรษที่ 20) เพื่อสร้างโลโก้ รับออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยมนี้

การแนะนำ

ปีที่แล้วฉันถูกทาบทามโดยเริ่มต้นที่จำเป็นต้องใช้โลโก้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ทีม WebMYnd อายุ 3 เอ็มไอทีและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บัณฑิตที่มีความหลงใหลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน พวกเขาได้รับเงินทุนจากเมล็ดชุดที่หยิบองค์กรเพื่อกลับและผู้ที่มีประวัติที่ดีเยี่ยม ycombinator WebMYnd มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณที่จะเปลี่ยนการท่องเว็บของคุณให้เป็นส่วนขยายของหน่วยความจำของคุณเอง ช่วยให้คุณสามารถเก็บสำเนาของทุกสิ่งที่คุณมองไปที่บนเว็บแล้วช่วยให้คุณค้นหาภาพที่หน้าจริงและข้อความเมื่อคุณต้องการที่จะจำอะไรบางอย่างอีกครั้ง

สรุปความคิดสร้างสรรค์

ด้านหลักของสั้น ๆ ของพวกเขาคือการสร้างเอกลักษณ์ที่จะสื่อสารความคิดของการเก็บรวบรวมทุกสิ่งที่คุณมองไปที่บนเว็บในที่เดียวและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความคิดของการขยายหน่วยความจำของคุณ พวกเขาต้องการที่จะทำให้เครื่องมือที่ว่าคนจะชอบที่จะใช้ในสถานที่ของทาง fashioned เก่าของเว็บไซต์บุ๊คมาร์คและการติดแท็ก พวกเขายังต้องการโลโก้หรือองค์ประกอบของมันบางเป็นปุ่มเพื่อระบุว่าเมื่อปลั๊กอินได้ในการใช้สีจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง

การเริ่มต้น

ตอนแรกผมเอาสั้น ๆ ที่มูลค่าและระดมความคิดความคิดบางอย่าง ฉันต้องการที่จะสร้างแนวคิดในการใช้ครั้งแรกจาก WebMYnd และแนวคิดแรกที่ถูกผลิตเป็นดังนี้ เส้นที่เรียบง่ายที่สร้างขึ้นอ้างอิงนามธรรมไปยังสมอง (ความคิดที่ลูกค้าได้ทดลองกับ แต่ไม่ชอบการปรากฏตัวของสมอง. นี้จับสาระสำคัญของการออกแบบสมอง แต่ในขณะเดียวกันการขึ้นรูป ‘W’

การเริ่มต้น

แนวคิดนี้ถูกยกเลิก แต่เป็น ‘W’ ไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่ได้มีการแสดงตนว่าลูกค้ากำลังมองหาเพื่อให้บรรลุ ผมจึงเน้นสีและได้วิจัยสำหรับแรงบันดาลใจบางอย่าง

ฉันเป็นแฟนที่ดีของการทำงานของ Wassily Kandinsky, ศิลปิน printmaker รัสเซียและนักทฤษฎี หนึ่งในศตวรรษที่ 20 ที่มีชื่อเสียงที่สุด, Kandinsky ได้รับการให้เครดิตกับภาพวาดผลงานแรกที่เป็นนามธรรมที่ทันสมัย ด้านล่างเป็นหนึ่งในผลงานเหล่านี้จากที่ผมเอาแรงบันดาลใจที่จะเป็นจานสีซึ่งอาจจะเหมาะกับโลโก้ WebMYnd คือ การใช้สีเป็นวงกว้าง แต่มันไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจในสายตาและโดดเด่นพอที่จะวางอุบายให้ผู้ชม นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้บรรลุดังนั้นทั้งหมดที่ฉันจำเป็นต้องตอนนี้คือการออกแบบที่ถูกต้องในการแสดงสีเหล่านี้

แรงบันดาลใจ

ร่างและการพัฒนา

ฉันได้รับการพิจารณาลูกค้าและความคิดของการสร้างพระปรมาภิไธยย่อในการใช้ ‘W’ และ ‘M’ ก็ตัดสินใจที่จะใช้ในโครงการไปข้างหน้า ด้านล่างเป็นสเก็ตช์แรกของฉันคือ

การร่าง

ครั้งแรกของดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้ให้ดีที่สุดสายที่จะทำงานกับ แต่ฉันไม่ชอบลักษณะเชิงเส้นที่ฉันจะไม่สามารถใช้รูปแบบของสีที่มากพอในภาพเรียงรายเดียว ด้านล่างมีการพัฒนาของความคิดแรกจะเป็นแนวความคิดสองมิติและตัดรูปทรงเหล่านี้มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเพื่อให้ฉันไปเติมสี

การร่าง

หลังจากที่บางส่วนอีกร่างหนึ่งของแนวความคิดที่ฉันตัดสินใจที่เกี่ยวกับการออกแบบสมมาตรในเครือที่ ‘W’ สะท้อน ‘M’ ดังนั้นฉันย้ายการออกแบบเพื่อจองตาราง Dot ด้านล่าง เช่นการออกแบบที่มีสี่องค์ประกอบที่มีเหมือนกันในการออกแบบผมสามารถที่จะเพียงแค่มีสมาธิกับองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะถูกคัดลอกและหมุนในระยะต่อมาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

แผ่นภาพร่าง

คู่มือการ

สี

เมื่อธาตุทั้งสี่ถูกนำมาลงจุดและสรุปผมมองที่เป็นไปได้สี ด้านล่างมีชุดค่าผสมบางอย่างที่ฉันทดลองกับเป็น

ร่างสี

ในที่สุดผมก็ตัดสินใจในรูปแบบสีด้านล่างใช้สีที่สดใสมากทีเดียวที่จะสร้างสถานะ แต่พยายามที่จะไม่ใช้โทนสีฉูดฉาดเกินไปซึ่งจะรกหูรกตาของผู้ชม

แถบสี

ตำแหน่งสีรอบชิงชนะเลิศและนำเสนอแนวคิด

ฉันพยายามหลายชุด เมื่อจัดการปัญญาการใช้สีในปริมาณนี้มันเป็นกรณีของการพยายามจนกว่าคุณจะพบทางออกที่เหมาะสม ด้านล่างมีการออกแบบสำเร็จรูปที่ได้รับเลือกจากลูกค้าเป็น

การร่าง

จัดส่งสินค้าและข้อเสนอแนะ

ลูกค้าเริ่มรักแนวคิดและใช้มันสำหรับจำนวนเดือน แต่หลังจากที่การสนทนาต่อไปบางอย่างระหว่างตัวเองพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเลือกการออกแบบที่แตกต่างเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วย แต่พวกเขายังคงรักษาสิทธิในการออกแบบที่พวกเขาควรต้องการที่จะใช้มันใน ในอนาคต

ผมอยากจะขอขอบคุณผู้สร้างของ WebMYnd และต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคตทุก มันเป็นความสุขที่จะทำงานในโครงการนี้และการออกแบบนี้เป็นหนึ่งในความนิยมมากขึ้นกับลูกค้าเมื่อพวกเขาเห็นผลงานของฉัน แน่นอนฉันยินดีต้อนรับความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบทความนี้ที่เฉพาะเจาะจงหรือขั้นตอนการออกแบบของฉันในทั่วไป ขอขอบคุณและสนุกได้เลย!

เครดิต

กรณีศึกษานี้ถูกเขียนโดย เดวิด Pache . ต้องการที่จะส่งบทความของคุณกำแพงออกแบบเว็บ?กรุณา ติดต่อฉัน .

สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นเมื่อจะเป็นนักออกแบบกราฟิก

ทำกับวิทยาลัย? เวลาที่จะเลือกสำหรับการประกอบอาชีพที่แท้จริงและได้รับการออกจาก part-time โลกของคุณเงินรายได้?มันไม่ง่ายออกมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการที่จะเลือกใช้ตัวเลือกอาชีพที่ไม่เป็นที่ปลอดภัยในงานของวิศวกรซอฟต์แวร์คือ อย่าให้ฉันผิดฉันวิศวกรซอฟต์แวร์ตัวเองและฉันรู้ว่า 9-5 งานกับ บริษัท ไอทีที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย จุดของฉันที่นี่คือตัวเลือกอาชีพที่ชอบการออกแบบกราฟิกเป็นอย่างดีและดำเนินการไม่ได้โดยอัตโนมัติอย่างที่มันเป็นในหลาย MNCs นี้ทำให้บิตที่ยากสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์สำหรับทารกที่จะหาทางผ่านความยากจนออกแบบขึ้นใหม่ประกาศเกียรติคุณในระยะ

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวชี้พื้นฐานที่จำเป็นเมื่อมันมาถึงอาชีพในการออกแบบกราฟิก

preview large whatisgraphicdesign design tips design freelance design

นักออกแบบกราฟิกคือใคร?

กราฟฟิคออกแบบเป็นรูปแบบของศิลปะ นักออกแบบมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับอินเตอร์เฟซที่จะโปรด end-user และออกจากผลกระทบยาวนานในสมองของพวกเขา ดังนั้นนักออกแบบกราฟิกเป็นพื้นคนที่ใช้ชุดของสีอักษร, ภาพและภาพเคลื่อนไหวที่จะให้เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการก่อนกำหนด ผลลัพธ์ที่ได้นี้อาจจะอยู่ในสิ่งพิมพ์หรือในระบบดิจิตอล ณ สิ้นวันก็คือการใช้สมาร์ทของเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดและที่ดีที่สุดที่คิดว่ารูปแบบที่จะทำให้เป็น aesthetically ที่ชื่นชอบการออกแบบ

ในกรณีที่นักออกแบบกราฟิกสามารถหางาน?

นักออกแบบกราฟฟิคเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนารูปลักษณ์โดยรวมและความรู้สึกของสินค้า โดยการออกแบบอย่างถูกต้องวางแผนผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่สามารถล้มหัวก่อน นับจากนี้ไปความสำคัญของนักออกแบบกราฟิกที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่วงจรชีวิต

what is graphic design design tips design freelance design

[ ที่มาภาพ ]

บางส่วนของพื้นที่ (ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ปกติการออกแบบ) ที่นักออกแบบกราฟิกสามารถมองหาตำแหน่งงานดังนี้:

 • สื่ออินเตอร์แอคที – นี่คือหนึ่งใน niches มากที่นิยมแพร่หลายนักออกแบบกราฟิกที่สามารถค้นหาโชคชะตาของพวกเขา อะไรทั่วไปและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อความกราฟิกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเสียงและอื่น ๆ ฉันเดานี้ควรจะเพียงพอที่จะอธิบายว่าสื่ออินเตอร์แอคทีเป็นหนึ่งใน niches ล่อมากที่สุดที่นักออกแบบกราฟิกสามารถมองหางาน
 • แสดงการส่งเสริมการขาย – เคยสงสัยใครเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการออกแบบป้ายโฆษณาต่างๆและอื่น ๆ แสดงการส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน ดีก็นักออกแบบกราฟิกอย่างคุณที่ทำทั้งหมดทำงานอย่างหนัก
 • วารสาร – วารสารต่างๆ (ร้ายแรงหรือตลก) อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นกับองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมติดกาว การออกแบบเหล่านี้สามารถมีขนาดเล็กเป็นโลโก้ของ บริษัท ปกติหรือขนาดใหญ่เป็นการออกแบบปกที่สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับโชคของคุณ
 • รายงานขององค์กร – มันอาจจะไม่เหมือนงานปกติ แต่มีนักออกแบบที่ได้ทำธุรกิจนี้ออกมาจากตัวเอง freelancers ถือความเชี่ยวชาญในการออกแบบรายงานขององค์กรที่ดูเป็นมืออาชีพ แต่ไม่น่าเบื่อจริงๆ
 • โบรชัวร์การตลาด – นโยบายส่งเสริมการแสดงสิ่งที่คล้ายกันและอีกครั้งที่เหล่านี้ไม่สามารถจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องปรากฏตัวของนักออกแบบกราฟิก
 • หนังสือพิมพ์ – นี้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งกลางที่มีความต้องการคงที่ของ tweaking เค้าโครงขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะมากับสิ่งที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่รวบรวมมืออาชีพ นักออกแบบกราฟฟิคจะช่วยให้หนังสือพิมพ์มีลักษณะเช่นหนังสือพิมพ์
 • นิตยสาร – เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์และวารสารนิตยสารมากเกินไปต้องการความช่วยเหลือจากนักออกแบบกราฟิกก่อนที่จะเป็นไปได้ทุกสิ่งพิมพ์เพียงเพราะมากของรูปแบบภาพเป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารทุก
 • โลโก้ – นั่นคือหนึ่งในที่สุดที่มีชื่อเสียงและหลังจากเรียงลำดับงานสำหรับนักออกแบบกราฟิก ผมจะเรียกสิ่งนี้จัดเรียงหลังจากงานที่มันไม่ยากที่จะเริ่มต้นเป็นอิสระในโลกของการออกแบบโลโก้ คุณจึงสามารถจะได้รับสัญญาสำหรับการเริ่มบางและคุณสามารถใช้มันต่อไปจากที่นั่น
 • เว็บไซต์การออกแบบ – และนี่มาสุดท้ายสำหรับนักออกแบบกราฟิกเมื่อเขา / เธอได้รับการผลักดันออกจากเขตอื่น ๆ ทุกคนโดยไม่มีการตอบสนองที่เหมาะสมใด ๆ เว็บไซต์การออกแบบและคุณสามารถอย่างน้อยเงินรายได้สำหรับเบอร์เกอร์รายวันของคุณ

วุฒิการศึกษาอะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบกราฟิกหรือไม่?

แม้ว่าศูนย์องศาการศึกษาจะทำดีถ้าคุณวางแผนที่จะเป็นอิสระ ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะทำงานให้กับองค์กรบางกว่าปริญญาตรีในการออกแบบกราฟิกเป็นความต้องการที่กำหนดโดย บริษัท ที่เคยเกือบ อื่น ๆ กว่าที่คุณสามารถพิจารณาตัวชี้ด้านล่างเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเป็น บริษัท ที่คุณเลือก:

 • ความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆ
 • ทักษะการแก้ปัญหาและการมองเห็นความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ระดับอนุปริญญาในการออกแบบกราฟิกมักจะทำให้คุณมีสิทธิ์ตำแหน่งผู้ช่วยของ
 • ความรู้ up-to-date จากข่าวล่าสุดจากอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมนี้เป็นสารระเหยสวย
 • แฟ้มสะสมผลงานเพื่อให้เป็นไปพิสูจน์ว่าคุณมีมันในตัวคุณสิ่งที่จะเป็นนักออกแบบกราฟิก
 • ประสบการณ์การทำงานจากรอบ 2-3 ปีก่อนที่จะเริ่มฝันของเสถียรภาพและองศาที่สูงขึ้น

ประมาณการแห่งชาติสำหรับนักออกแบบกราฟิก (สหรัฐอเมริกาข้อมูลตาม)

เมื่อคุณเริ่มที่จะผ่านสถิติตกแต่งโดย สำนักงานสถิติแรงงาน แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ยากว่าสำหรับนักออกแบบกราฟิก นี่คือบางส่วนหมายเลขฉบับย่อ (ตัวเลข ณ วันที่พฤษภาคม 2010) มีดังนี้:

 • 192,240 นักออกแบบกราฟิกที่มีการถูกว่าจ้างในสหรัฐฯที่มีค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยของ $ 23.14
 • แคลิฟอร์เนียมีจำนวนสูงสุดของการออกแบบกราฟิกที่มีการว่าจ้างพนักงาน 26,390
 • นิวยอร์กปิดที่สองกับ 18,970 นักออกแบบกราฟิก
 • คาดว่าการจ้างงานของนักออกแบบกราฟิกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยปี 2018 มันเป็นที่คาดว่าประมาณ 36,900 ตำแหน่งงานจะถูกเพิ่มรอบตัวเองโดยสหรัฐฯในปี 2018

เงินเดือนนักออกแบบกราฟิก

ถ้าสถิติที่ เงินเดือนออกแบบ สามารถที่จะเชื่อแล้วนักออกแบบกราฟิกสามารถสร้างรายได้ข้างต้น $ 100,000 ต่อปีจากการออกแบบกราฟฟิคและงานที่เกี่ยวข้อง ที่นี่รายละเอียดตามสถิติที่เก็บรวบรวมระหว่างปี 2000 และ 2010 คือ:

 • เจ้าของหุ้นส่วนหรือ Principal – เงินเดือนสำหรับช่องนี้ช่วงระหว่าง $ 100,000 ถึง 110,000 $
 • ออกแบบ Solo – เงินเดือนสำหรับช่วงที่นักออกแบบเดี่ยวระหว่าง $ 52.000 ถึง $ 56,000 $
 • สร้างสรรค์และกรรมการได้รับการออกแบบ – เงินเดือนในกรณีนี้อยู่ระหว่าง $ 85,000 ถึง $ 100,000
 • การตลาดหรือธุรกิจ Manager / Director ใหม่ – เงินเดือนสำหรับเหล่านี้อยู่ระหว่าง $ 75.000 ถึง $ 80,000
 • นักเขียน / Copywriter – เงินเดือนสำหรับนักเขียน / copywriters ช่วงระหว่าง $ 44.800 ถึง $ 62,000

สรุปผลการวิจัย

โลกของนักออกแบบกราฟิกไม่ได้อาจมีลักษณะสุดเหวี่ยงส่องแสงจากด้านบน แต่เมื่อสิ้นวันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณที่คุณต้องการที่จะอยู่ หากคุณมีดีที่มันแล้วคุณจริงๆไม่ต้องพึ่งพางานวันใดและท้องฟ้าเป็นตัวอักษรขีด จำกัด สำหรับคุณ

นามบัตร สวยงาม ที่เน้นโทนสีเข้ม

ก่อนหน้านี้เรามีคอลเลกชันที่น่าตื่นตาตื่นใจของ 47 นามบัตร letterpress ในไฟ รุ่นและวันนี้ก็ถึงเวลาสำหรับความมืด . letterpress เป็นเทคนิคที่ข้อความหรือภาพที่มีความโล่งใจลงในกระดาษจึงจะทำให้การออกแบบการ์ดของคุณดำเนินธุรกิจมากขึ้นสามารถอ่านได้และไม่ซ้ำยังให้ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพ เทคนิคที่คุณสามารถ applicate เพื่อพิมพ์งานออกแบบอื่น ๆ ตามชอบ การพิมพ์ใบปลิว . หากคุณมีแผนการที่จะสร้าง letterpress ธุรกิจบัตร สไตล์สำหรับโครงการของตัวเองหรือลูกค้าของคุณ ที่นี่เราได้รวบรวม 47 นามบัตร letterpress มหัศจรรย์ในสีเข้มสำหรับแรงบันดาลใจของคุณ
letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

letterpress business cards

เราหวังว่าคุณสนุกกับการออกแบบเหล่านี้นามบัตร หากคุณมีอีกนามบัตร letterpress ดีอย่าลังเลที่จะร่วมกับเราในความคิดเห็นด้านล่าง